Anders Behm

Personligt brev från Anders Behm – VD

GlobeCert AB har sedan starten 2007 utvecklats väldigt snabbt och är på god väg att bli ledande inom certifiering på stålmarknaden i norden. Då det gäller certifieringsorgan för armeringsstål är Globecert redan störst i Norden. Då allt fler företag väljer att utöka sin produktcertifiering av armeringsstål till standarder för den finska, norska och danska marknaden är det vårt mål att erbjuda kvalitetsmässigt och professionellt utförda certifieringar till våra kunder. Dimensionsomfattningen har idag även utökats till att omfatta 40 mm kamstål för en del av våra kunder. Vi kan numera dessutom erbjuda provningslaboratorium. Verksamheten sker med toppmodern utrustning bestående av två dragprovningsmaskiner, en optisk kammätare samt två bockprovningsmaskiner som klarar upp till 50 mm. Vår ambition är att på bästa möjliga vis tillmötesgå kundens önskemål och därför utför vi provningar på ett snabbt och effektivt sätt.

GlobeCert AB är ackrediterat som:

Certifieringsorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17065:2012 
Kontrollorgan typ A enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Provningslaboratoriet enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Nyheter

Avslutad certifiering

Tilts Ltd/Baltic Resources AB har inte längre något Certifikat hos GlobeCert AB.

2018-04-13
Avslutad anställning

Jimmy Mäkinen avslutar sin anställning hos oss så han representerar inte GlobeCert AB.

2018-03-29
Ny Certifiering

Vi välkomnar SIA Intersteel Latvija som ny kund till oss.

2017-06-27

Förslag och klagomål

Klagomål/överklagande/förslag skall framföras skriftligt till GlobeCert AB:s adress: info@globecert.se

Anonyma klagomål/förslag kommer inte att accepteras.

Anmärkningen skall ange namn av kund eller kundrepresentant, namn av företag, avdelning av GlobeCert AB och en noggrann beskrivning av klagomål/förslag samt datum och telefonnummer.

GlobeCert AB:s ledningsgrupp bedömer om klagomålet är berättigat och utser en eller flera ansvariga personer som inte är involverad i processen för att fatta beslut om klagomål.

GlobeCert AB:s ledningsgrupp analyserar klagomålets beslut och ger ett skriftligt svar till den klagande inom en tidsperiod av en månad.

Beslut tagna av GlobeCert:s ledningsgrupp kan överklagas. Överklagande skall skriftligen tillställas GlobeCert AB opartiskhets kommitte som beslutar vilka åtgärder som skall vidtas.

Beslut tagna av Opartiskhets kommitten kan överklagas. I så fall skall alla intresserade partier behandla ärendet i skiljenämnd bestående av tre personer varav parterna utser varsin ledamot och ordföranden skall vara opartisk jurist.